Vækstakademiker​

New Milestone A/S har i samspil med Københavns Erhvervs Service i Københavns Kommune etableret et uddannelsesforløb for akademikere, der tilfører akademikerne kompetencer der gør dem i stand til at skabe eget vækstjob i små og mellemstore virksomheder, målrette deres ansøgning i mod drømmejobbet eller springe ud som selvstændig.

Uanset ledighedsperiode er langt de fleste deltagere i job indenfor en 3 måneders periode efter kursets afslutning. Mange får job under kurset simpelthen fordi de nu præsenterer sig selv med en selvtillid og en viden om, at de og deres kompetencer er et attraktivt tilbud til de virksomheder som de søger job hos.​

Robusthed, mod og effektiv planlægning er afgørende for en effektiv og succesrig jobsøgnings- eller opstartsproces og er påkrævet i morgendagens arbejdsmarked. Denne del af kurset rydder op i uhensigtsmæssige tankemønstre, der erstattes med mindre stress og hensigtsmæssige tanker. Goalmapping er et af de mest effektive planlægningsredskaber, der tager udgangspunkt i akademikerens personlige visioner for fremtiden. Denne proces understøttes af henholdsvis personlige og støttende og resultatorienteret coaching.

Vækstdrive et værktøj, som giver akademikeren kompetencer til at analysere små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale. Gennemgang af metoden giver samtidig deltagerne indsigt i jobmuligheder og udfordringer der ligger i en lille og mellemstor virksomhed. Undersøgelser viser, at en akademiker ansat i små og mellemstore virksomheder i kraft af deres uddannelsesbaggrund på rekordtid evner at sætte sig ind i begreber og metoder, hvilket sammen med akademikernes øvrige kompetencer gør dem meget attraktive og skaber reel vækst i netop disse private virksomheder.

Sidste del af kurset ser konkret på, hvordan hver akademikers egen plan effektueres og kurset støtter processen konkret.

Kurset har en varighed på 4 uger og kører hver dag fra kl. 09.00 - 15.00.

Vækstakademikerne er opbygget i moduler, hvor hvert modul giver akademikeren helt nye kompetencer og kvalifikationer, der forbereder dem på en selvbestemmende og proaktiv jobsøgningsproces eller opstart af egen virksomhed. 

Der er tre moduler i kurset

 • ​Værktøjere til at planlægge, beskrive og forfølge dine karriere-, jobmæssige og personlige mål
  ​- Hvilket krav stiller morgendagens arbejdsmarked til individet?
  ​1. Robusthed
  2. ​Mod
  3. ​Åbenhed og planlægning
  ​- Goalmapping et redskab til at identificere relevante og meningsfyldte muligheder
  ​- Personlig coaching gennem forløbet
  ​- Mentaltræning

 • Akademiker i SMV skaber vækst. Certificering i VækstDrive metoden, som netop sikrer vækst i SMV
  ​- Vækstdrive kursus
  ​- Værkstdrive certificering

 • Værktøjer til og praktisk igangsætning af proces. Hvordan bruger du din tid mest effektiv.
  ​- Identifikation af resultater
  ​- Planlægning og effektiv brug af tid
  ​- Planlægning af indsats i forhold resultater
  ​- Du vil i løbet af forløbet lære at forberede dig til alle slagssamtaler hvor du lære at fokusere på de resultater, som du ønsker af den enkelte samtale.
  ​- Effektiv afsøgning af de gode match, kunder, alliancer for dig
  ​- Effektiv kontakt med relevante muligheder.​

​New Milestone A/S

Bredgade 10

8600 Silkeborg

Tlf.: 4062 3020

E-mail: pep@newmilestone.dk

CVR: 28326106

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED?​

Book et uforpligtende møde

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt